ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 47581 | Fide: 25857908 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1040 0
2023B 1040 0
2023Α 1040 0
2022B 1040 0
2022A 1040 0
2021B 1040 0
2021A 1040 0
2020B 1040 0
2020A 1040 0
2019B 1040 0
2019A 1040 2
2018B 987 0
2018A 957 3
2017B 876 0
2017A 876 6
2016B - 3
2016A 900 3
2015B - 0
Παλαιότερα -