ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 47591 | Fide: 25858122 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 988 0
2023Α 988 0
2022B 988 0
2022A 988 0
2021B 988 0
2021A 988 0
2020B 988 0
2020A 988 5
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι