ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Η/Γ: 12/2004, ΕΣΟ: 47592 | Fide: 25857878 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 941 0
2022B 941 0
2022A 941 0
2021B 941 0
2021A 941 0
2020B 941 0
2020A 941 0
2019B 941 0
2019A 941 0
2018B 941 0
2018A 941 0
2017B 941 0
2017A 941 0
2016B 941 0
2016A 941 2
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι