ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Η/Γ: 12/2004, ΕΣΟ: 47592, Fide: 25857878

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 941 0
2020B 941 0
2020A 941 0
2019B 941 0
2019A 941 0
2018B 941 0
2018A 941 0
2017B 941 0
2017A 941 0
2016B 941 0
2016A 941 2
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι