ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΒΑΒΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 47607 | Fide: 25883160 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 999 0
2023B 999 0
2023Α 999 0
2022B 999 0
2022A 999 0
2021B 999 0
2021A 999 0
2020B 999 0
2020A 999 0
2019B 999 0
2019A 999 11
2018B 929 0
2018A 929 15
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι