ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΒΑΒΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 47607, Fide: 25883160

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 999 0
2020A 999 0
2019B 999 0
2019A 999 11
2018B 929 0
2018A 929 15
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι