ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2005, ΕΣΟ: 47609, Fide: 25870025

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1215 0
2020A 1215 0
2019B 1215 8
2019A 1175 11
2018B 1121 4
2018A 1056 13
2017B 1033 8
2017A 938 21
2016B 1017 9
2016A 980 2
2015B - 0
Παλαιότερα -