ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η/Γ: 12/1977, ΕΣΟ: 47612 | Fide: 25836650 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1279 0
2023B 1279 0
2023Α 1279 0
2022B 1279 0
2022A 1279 0
2021B 1279 0
2021A 1279 0
2020B 1279 0
2020A 1279 0
2019B 1279 6
2019A 1242 0
2018B 1242 0
2018A 1242 0
2017B 1242 0
2017A 1242 0
2016B 1242 7
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι