ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 47618 | Fide: 25865021 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1165 0
2023Α 1165 0
2022B 1165 0
2022A 1165 0
2021B 1165 0
2021A 1165 0
2020B 1165 5
2020A 1119 8
2019B 1112 28
2019A 922 9
2018B - 4
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -