ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 47619 | Fide: 25865137 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1929 30
2023Α 2012 15
2022B 2020 32
2022A 1829 6
2021B 1818 18
2021A 1804 0
2020B 1804 23
2020A 1670 20
2019B 1611 52
2019A 1565 31
2018B 1598 40
2018A 969 12
2017B 972 8
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -