ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 47625 | Fide: 25858220 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1080 2
2023Α 998 5
2022B 1046 5
2022A 1034 13
2021B 1042 8
2021A 1028 0
2020B 1028 6
2020A 964 0
2019B 964 8
2019A 856 0
2018B 856 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι