ΠΑΦΥΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 11/1979, ΕΣΟ: 47630 | Fide: 25862316 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1092 0
2022A 1092 0
2021B 1092 0
2021A 1092 0
2020B 1092 0
2020A 1092 0
2019B 1092 0
2019A 1092 0
2018B 1092 0
2018A 1092 5
2017B 1136 7
2017A 1166 11
2016B - 4
2016A 1207 1
2015B - 0
Παλαιότερα -