ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 47634 | Fide: 25860925 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1276 0
2022A 1276 3
2021B 1286 0
2021A 1286 0
2020B 1286 0
2020A 1286 1
2019B 1289 12
2019A 1208 6
2018B 1143 13
2018A 1155 6
2017B 1091 7
2017A - 4
2016B - 1
2016A 1183 1
2015B - 0
Παλαιότερα -