ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

Η/Γ: 10/1976, ΕΣΟ: 47644 | Fide: 25864122 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 853 0
2023B 853 0
2023Α 853 0
2022B 853 0
2022A 853 0
2021B 853 0
2021A 853 0
2020B 853 0
2020A 853 0
2019B 853 0
2019A 853 0
2018B 853 0
2018A 853 0
2017B 853 0
2017A 853 8
2016B 887 5
2016A 913 5
2015B - 0
Παλαιότερα -