ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 47648 | Fide: 25850660 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1233 11
2023Α 1206 1
2022B 1209 8
2022A 1146 19
2021B 1060 6
2021A 1047 0
2020B 1047 0
2020A 1047 8
2019B 961 7
2019A 952 15
2018B 884 19
2018A 887 12
2017B 830 5
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -