ΦΑΡΣΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 47649 | Fide: 25850679 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1479 28
2023Α 1544 5
2022B 1556 12
2022A 1394 18
2021B 1264 0
2021A 1264 0
2020B 1264 8
2020A 1355 16
2019B 1357 7
2019A 1293 24
2018B 1329 31
2018A 1059 21
2017B 964 6
2017A 981 21
2016B 1071 0
2016A 1071 1
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι