ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 47657, Fide: 25865005

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 866 0
2020A 866 0
2019B 866 0
2019A 866 6
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -