ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 47657 | Fide: 25865005 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 866 0
2023B 866 0
2023Α 866 0
2022B 866 0
2022A 866 0
2021B 866 0
2021A 866 0
2020B 866 0
2020A 866 0
2019B 866 0
2019A 866 6
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -