ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 47663, Fide: 42104769

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -