ΤΣΙΡΙΠΩΒΑ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 07/2004, ΕΣΟ: 47664 | Fide: 25869817 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1280 2
2023B 1343 0
2023Α 1343 1
2022B 1357 6
2022A 1312 14
2021B 1337 0
2021A 1337 0
2020B 1337 7
2020A 1345 2
2019B 1377 26
2019A 1181 12
2018B 1066 19
2018A 1139 17
2017B 1121 13
2017A 1161 12
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -