ΤΣΙΡΙΠΩΒΑ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 07/2004, ΕΣΟ: 47664, Fide: 25869817

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1337 7
2020A 1345 2
2019B 1377 26
2019A 1181 12
2018B 1066 19
2018A 1139 17
2017B 1121 13
2017A 1161 12
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -