ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 11/1970, ΕΣΟ: 47672 | Fide: 25858815 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1087 5
2023Α 1143 0
2022B 1143 6
2022A 1101 1
2021B 1102 5
2021A 1078 0
2020B 1078 0
2020A 1078 11
2019B 1137 15
2019A 1181 12
2018B 1128 13
2018A 1106 6
2017B 1207 12
2017A 1078 4
2016B 1064 1
2016A 1067 6
2015B - 0
Παλαιότερα -