ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 47683 | Fide: 25860771 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1109 0
2023Α 1109 0
2022B 1109 0
2022A 1109 0
2021B 1109 0
2021A 1109 0
2020B 1109 0
2020A 1109 0
2019B 1109 0
2019A 1109 3
2018B 1168 12
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -