ΚΟΝΤΟΥΡΗ ΝΤΑΝΙΕΛ

Η/Γ: 01/2004, ΕΣΟ: 47685 | Fide: 25866923 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 875 0
2022B 875 0
2022A 875 0
2021B 875 0
2021A 875 0
2020B 875 0
2020A 875 0
2019B 875 0
2019A 875 5
2018B 924 0
2018A 924 6
2017B 925 6
2017A 904 6
2016B 910 5
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -