ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 02/2002, ΕΣΟ: 47688 | Fide: 25851152 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 952 0
2021B 952 0
2021A 952 0
2020B 952 0
2020A 952 0
2019B 952 0
2019A 952 0
2018B 952 0
2018A 952 0
2017B 952 0
2017A 952 6
2016B 973 0
2016A 973 13
2015B - 0
Παλαιότερα -