ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 47702, Fide: 25870602

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 897 0
2021A 897 0
2020B 897 0
2020A 897 1
2019B 900 0
2019A 900 5
2018B 838 0
2018A 838 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι