ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 47710, Fide: 25872850

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 990 0
2021A 990 0
2020B 990 0
2020A 990 0
2019B 990 0
2019A 990 0
2018B 990 0
2018A 990 0
2017B 990 6
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -