ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 47725, Fide: 25854690

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1596 0
2020B 1596 14
2020A 1610 17
2019B 1574 42
2019A 1498 32
2018B 1559 25
2018A 1325 25
2017B 1388 27
2017A 1230 21
2016B 1319 24
2016A 981 1
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι