ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 47725 | Fide: 25854690 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1716 14
2023Α 1649 25
2022B 1642 34
2022A 1799 13
2021B 1852 34
2021A 1596 0
2020B 1596 14
2020A 1610 17
2019B 1574 42
2019A 1498 32
2018B 1559 25
2018A 1325 25
2017B 1388 27
2017A 1230 21
2016B 1319 24
2016A 981 1
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι