ΤΡΑΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 47725, Fide: 25854690

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1596 14
2020A 1610 17
2019B 1574 42
2019A 1498 32
2018B 1559 25
2018A 1325 25
2017B 1388 27
2017A 1230 21
2016B 1319 24
2016A 981 1
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι