ΚΑΛΟΖΥΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η/Γ: 12/1974, ΕΣΟ: 47726 | Fide: 25867199 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 955 0
2022B 955 0
2022A 955 0
2021B 955 0
2021A 955 0
2020B 955 0
2020A 955 0
2019B 955 0
2019A 955 0
2018B 955 2
2018A 985 0
2017B 985 0
2017A 985 0
2016B 985 5
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -