ΣΑΡΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 04/2004, ΕΣΟ: 47740 | Fide: 25859722 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 919 0
2022A 919 0
2021B 919 0
2021A 919 0
2020B 919 1
2020A 922 2
2019B 928 0
2019A 928 5
2018B 854 0
2018A 854 7
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 1
2016A 1036 1
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι