ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΡΗΓΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 47746 | Fide: 25871595 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1084 0
2023Α 1084 1
2022B 1098 5
2022A 1036 0
2021B 1036 0
2021A 1036 0
2020B 1036 0
2020A 1036 5
2019B 1028 7
2019A 927 9
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -