ΤΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 47762, Fide: 25874705

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1211 0
2020B 1211 15
2020A 1270 21
2019B 1208 32
2019A 1118 5
2018B 990 8
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι