ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η/Γ: 03/1967, ΕΣΟ: 47771 | Fide: 25881078 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 800 1
2023Α 801 0
2022B 801 0
2022A 801 0
2021B 801 0
2021A 801 0
2020B 801 0
2020A 801 3
2019B 832 0
2019A 832 15
2018B 900 0
2018A 900 13
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -