ΣΟΦΙΑΝΟΒΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 47774, Fide: 25889079

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 3
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -