ΣΟΦΙΑΝΟΒΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 47774 | Fide: 25889079 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 3
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 3
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -