ΤΕΡΖΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 47777 | Fide: 25859587 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1142 0
2023Α 1142 19
2022B 1241 14
2022A 1208 7
2021B 1200 7
2021A 1171 0
2020B 1171 9
2020A 1257 14
2019B 1129 20
2019A 1124 15
2018B 1042 20
2018A 982 13
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -