ΣΕΧΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 47801 | Fide: 25870882 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 841 0
2022A 841 0
2021B 841 0
2021A 841 0
2020B 841 0
2020A 841 0
2019B 841 0
2019A 841 4
2018B 830 11
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -