ΠΕΡΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 04/1973, ΕΣΟ: 47807, Fide: 25864521

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 958 0
2020A 958 2
2019B 918 14
2019A 975 0
2018B 975 7
2018A 968 15
2017B 979 31
2017A 841 18
2016B 832 17
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -