ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/1977, ΕΣΟ: 47819 | Fide: 25858351 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 912 0
2022B 912 0
2022A 912 0
2021B 912 0
2021A 912 0
2020B 912 0
2020A 912 0
2019B 912 0
2019A 912 2
2018B 915 0
2018A 915 0
2017B 915 0
2017A 915 6
2016B 921 4
2016A 972 6
2015B - 0
Παλαιότερα -