ΝΤΙΜΠΙΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΣΕΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 47823 | Fide: 25869760 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 982 3
2023Α 954 4
2022B 926 0
2022A 926 0
2021B 926 0
2021A 926 0
2020B 926 0
2020A 926 2
2019B 893 0
2019A 893 4
2018B 878 2
2018A 865 7
2017B 833 13
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -