ΝΤΙΜΠΙΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2005, ΕΣΟ: 47824 | Fide: 25866907 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 941 0
2023B 941 0
2023Α 941 0
2022B 941 0
2022A 941 0
2021B 941 0
2021A 941 0
2020B 941 0
2020A 941 0
2019B 941 0
2019A 941 3
2018B 939 3
2018A 882 4
2017B 859 15
2017A 843 5
2016B 830 6
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι