ΑΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΑΡΣΕΝΙΟΣ

Η/Γ: 11/2003, ΕΣΟ: 47825 | Fide: 25866877 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1424 0
2023B 1424 0
2023Α 1424 1
2022B 1446 0
2022A 1446 15
2021B 1426 0
2021A 1426 0
2020B 1426 7
2020A 1419 12
2019B 1306 17
2019A 955 8
2018B 950 0
2018A 950 2
2017B 989 8
2017A 1015 5
2016B - 1
2016A 876 1
2015B - 0
Παλαιότερα -