ΤΡΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 47845 | Fide: 25879766 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1010 0
2023B 1010 0
2023Α 1010 0
2022B 1010 0
2022A 1010 6
2021B 992 0
2021A 992 0
2020B 992 0
2020A 992 6
2019B 951 29
2019A 914 6
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι