ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/1963, ΕΣΟ: 47847 | Fide: 25859480 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1031 0
2022A 1031 0
2021B 1031 0
2021A 1031 0
2020B 1031 0
2020A 1031 12
2019B 992 11
2019A 1022 12
2018B 1023 2
2018A 991 3
2017B 1011 4
2017A 1040 5
2016B - 2
2016A 1064 2
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι