ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 10/1969, ΕΣΟ: 47849 | Fide: 25863320 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1157 0
2021B 1157 0
2021A 1157 0
2020B 1157 0
2020A 1157 0
2019B 1157 0
2019A 1157 0
2018B 1157 0
2018A 1157 0
2017B 1157 0
2017A 1157 7
2016B 1243 0
2016A 1243 3
2015B - 0
Παλαιότερα -