ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 47883 | Fide: 25864831 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1022 0
2022A 1022 0
2021B 1022 0
2021A 1022 0
2020B 1022 0
2020A 1022 0
2019B 1022 0
2019A 1022 0
2018B 1022 0
2018A 1022 0
2017B 1022 0
2017A 1022 1
2016B 986 6
2016A 994 2
2015B - 0
Παλαιότερα -