ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Η/Γ: 03/2003, ΕΣΟ: 47884, Fide: 25864840

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1242 0
2020B 1242 0
2020A 1242 0
2019B 1242 0
2019A 1242 0
2018B 1242 0
2018A 1242 0
2017B 1242 8
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -