ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Η/Γ: 03/2003, ΕΣΟ: 47884 | Fide: 25864840 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1239 0
2023Α 1239 0
2022B 1239 0
2022A 1239 1
2021B 1242 0
2021A 1242 0
2020B 1242 0
2020A 1242 0
2019B 1242 0
2019A 1242 0
2018B 1242 0
2018A 1242 0
2017B 1242 8
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -