ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 47899 | Fide: 42111048 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1036 0
2023B 1036 0
2023Α 1036 5
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -