ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 11/2000, ΕΣΟ: 47905 | Fide: 25849913 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1660 9
2022A 1627 14
2021B 1538 0
2021A 1538 0
2020B 1538 0
2020A 1538 7
2019B 1554 12
2019A 1498 3
2018B 1461 0
2018A 1461 0
2017B 1461 0
2017A 1461 7
2016B 1388 6
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -