ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 47914 | Fide: 25874527 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1011 1
2023B 1011 0
2023Α 1011 3
2022B 1026 0
2022A 1026 0
2021B 1026 7
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -