ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 47918 | Fide: 25890000 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 951 0
2023B 951 0
2023Α 951 0
2022B 951 0
2022A 951 3
2021B 973 0
2021A 973 0
2020B 973 0
2020A 973 4
2019B 981 1
2019A 991 5
2018B - 2
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -