ΚΟΡΜΑ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 09/2006, ΕΣΟ: 47920, Fide: 25870076

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1088 0
2020B 1088 0
2020A 1088 7
2019B 1005 17
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι