ΚΟΡΜΑ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 09/2006, ΕΣΟ: 47920 | Fide: 25870076 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1178 0
2023Α 1178 9
2022B 1100 3
2022A 1098 4
2021B 1084 1
2021A 1088 0
2020B 1088 0
2020A 1088 7
2019B 1005 17
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι