ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΚΑΣΣΙΑΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Η/Γ: 08/2005, ΕΣΟ: 47929, Fide: 25806629

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 917 0
2020B 917 0
2020A 917 0
2019B 917 1
2019A 929 0
2018B 929 0
2018A 929 7
2017B 937 1
2017A 953 1
2016B 907 18
2016A - 5
Παλαιότερα -