ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 47936, Fide: 25872257

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 929 0
2021A 929 0
2020B 929 0
2020A 929 0
2019B 929 0
2019A 929 0
2018B 929 0
2018A 929 6
2017B 971 8
2017A 963 5
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -