ΝΑΚΙΤΣΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 47942 | Fide: 25875841 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1453 9
2023B 1407 8
2023Α 1442 7
2022B 1427 13
2022A 1288 15
2021B 1280 0
2021A 1280 0
2020B 1280 8
2020A 1176 3
2019B 1103 4
2019A 1079 13
2018B 999 0
2018A 999 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
Παλαιότερα -